ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਰੀ, ਏਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਟੈਕਸ, ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਸਮਾਜ

ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਅਤੇ ਪੈਕਡ ਚਾਵਲ, ਆਟਾ, ਦਾਲ ‘ਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਤੱਕ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 18 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਚਾਵਲ, ਆਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 25 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ‘ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਚਾਵਲ, ਆਟੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ’ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਟ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚ ਵੇਚਣ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸਿਰਫ 25 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ‘ਤੇ GST
ਦਰਅਸਲ CBIC (Central Board Of Indirect Taxes & Customs) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕਡ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਾਹਕ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ
ਦਰਅਸਲ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੱਬਾਬੰਦ ਜਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੇਬਲ (ਫਰੋਜ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਮੱਛੀ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਲੱਸੀ, ਸ਼ਹਿਦ, ਸੁੱਕਾ ਮੱਖਣਾ, ਸੁੱਕੀ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮਟਰ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਫਡ ਚਾਵਲ ‘ਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *