ਇਹ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ, ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ ਨਜ਼ਰ

ਸਮਾਜ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4.90% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜੋ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.55% ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ 2.75% ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 2.90% ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 3.10% ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 3.40% ਅਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ 3.55% ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ
ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.90% ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।
50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉੱਤੇ – 2.90% , 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ – 2.90% , 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ – 3.05% , 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ – 3.05% , 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ – 3.35% , 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ – 3.50%

ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ 2.75% ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ – 2.75% , 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ – 2.75% , 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ – 2.85% , 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ – 3.05% , 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ – 3.25% , 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ – 3.30%

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 3.00% ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 3.20% ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.70% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *