ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸਰ

ਸਮਾਜ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ (ਖੂਨ) ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਲ ਰਕਤ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਹਰ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਰਨ-ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰੀਰ ਚ ਆਇਰਨ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਆਮ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 13.5 ਤੋਂ 17.5 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਡੈਸੀਲਿਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ 12.0 ਤੋਂ 15.5 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਡੈਸੀਲਿਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ।

* ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਾ ਅਮਰੂਦ ਲਾਲ ਰਕਤ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

* ਖਜੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਏਰੀਥਰੋਸਾਈਟਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਜੂਰ ਵਿਚ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

* ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਲਾਲ ਰਕਤ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।

* ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਚ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਅਤੇ ਸੀਰਮ ਫੈਰੀਟਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *