ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਮਾਜ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਚ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਕਿਉ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੋ…

ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਚ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਕਿਉਂ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਯਾਤਰੀ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਲਟ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਡਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਫੋਨ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਇਲਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ‘ਚ ਹੀ ਰੱਖੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *