ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮੇਸ਼
ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ. ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੂੰਗ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਬਿ੍ਖ
ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ.

ਮਿਥੁਣ
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ. ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੁਲਾ ਅਤੇ ਮਕਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ. ਹਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ.

ਕਰਕ
ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ.

ਸਿੰਘ
ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ. ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ. ਹਰੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੰਨਿਆ
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ. ਵਾਇਓਲੇਟ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਨ.

ਤੁਲਾ
ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ. ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਮੇਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਚੰਗੇ ਹਨ. ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਕਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਗਊ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖੁਆਓ।

ਬਿਸ਼ਚਕ
ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ. ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇਗਾ. ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ. ਤਿਲ ਦਾਨ ਕਰੋ.

ਧਨੂੰ
ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਰੁਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ. ਵਾਯੋਲੇਟ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ. ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਹਿਸ੍ਰਨਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਮਕਰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ.

ਕੁੰਭ
ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ. ਸਿਹਤ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਬਜਰੰਗ ਬਾਣ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ. ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ.

ਮੀਨ
ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੁਪੀਟਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ. ਗੀਤਾ ਦਾ 13 ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *