ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮੇਸ਼
ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਵੀਨਸ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ. ਤਿਲ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਬਿ੍ਖ
ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ. ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ. ਮੂੰਗ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਮਿਥੁਣ
ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਮਕਰ ਅਤੇ तुला ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ.

ਕਰਕ
ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ. ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ. ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ.

ਸਿੰਘ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋਗੇ. ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ.

ਕੰਨਿਆ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ. ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਰੁਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ. ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ.

ਤੁਲਾ
ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ. ਮੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਕਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ. ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ. ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਕਤ ਪੜ੍ਹੋ.

ਬਿਸ਼ਚਕ
ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ. ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ. ਤਿਲ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਕਤ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ.

ਧਨੂੰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ. ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ. ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ. ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਹਿਸ੍ਰਨਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਮਕਰ
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਰਹੇਗਾ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਕਨਕਧਾਰਾ ਸਟੋਟਰਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ. ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ.

ਕੁੰਭ
ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ. ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੁੰਦਰਕੰਦ ਪੜ੍ਹੋ. ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ.

ਮੀਨ
ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ. ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ. ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਨਿਆਕੰਦ ਪੜ੍ਹੋ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *