ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ

ਸਮਾਜ

ਹਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿਨ ਭਰ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। EatThis ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਾਸ਼ਤੇ ਚ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ

ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਮ 1 ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿ ਮਾ ਰੀ, ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ, ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਘੱਟ ਸੇਵਨ
ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਣ ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।

ਹੈਲਥੀ ਫੈਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਹੈਲਥੀ ਫੈਟ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰੱਖਣ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ 3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ
ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥੀ ਫੈਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟਸ, ਫਾਈਬਰ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਦਹੀਂ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ ਆਦਿ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *