ਸੋਮਵਾਰ 04 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮੇਸ਼
ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਜ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ. ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ. ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਉਰਦ ਦਾਨ ਕਰੋ.

ਬਿ੍ਖ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ. ਹਰੇ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ. ਡਿਪਟੀ ਵਿਚ ਲਾਭ ਜਾਪਦੇ ਹਨ.

ਮਿਥੁਣ
ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਗੇ. ਮੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ. ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ. ਉਰੰਡ ਦਾਨ ਕਰੋ. ਮਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਓ. ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ.

ਕਰਕ
ਅੱਜ ਸਵਾਮੀ ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ. ਦਾਨ ਤਿਲ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ. ਲਾਲ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ.

ਸਿੰਘ
ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮੂਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ. ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਕੰਨਿਆ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ. ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ. ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ. ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ. ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਓ. ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ.

ਤੁਲਾ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ. ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ. ਹਰੇ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ. ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਕਰੋ.

ਬਿਸ਼ਚਕ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਿਧਾਰ ਧੁਧਸਟੋਤ ਨੂੰ. ਅਸਮਾਨ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ. ਚਾਵਲ ਦਾਨ ਕਰੋ.

ਧਨੂੰ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਇਕੋ ਰਕਮ ਵਿਚ ਹੈ. ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ. ਉਰੰਡ ਦਾਨ ਕਰੋ.

ਮਕਰ
ਵੀਨਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੇਵੇਗਾ. ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ. ਹਰੇ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ. ਬੈਗੀਨੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ.

ਕੁੰਭ
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ. ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੋ ਰਕਮ ਵਿਚ ਹੈ. ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ. ਸ਼ਨੀ ਕੂਲੇ ਦਾਨ ਕਰੋ.

ਮੀਨ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ  ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ. ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇਗੀ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *