ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਇਥੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ

ਸਮਾਜ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਪੀਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

>ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ uidai।gov।in ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
>ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
>ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਾਟਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
>ਫਿਰ https://myaadhaar।uidai।gov।in ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।

>ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਟੀਪੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
>ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ Proceed ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
>ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
>ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
>ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *